Seek And You Shall Find (शोधा म्हणजे सापडेल) राज धुदाट
Seek And You Shall Find (शोधा म्हणजे सापडेल) राज धुदाट

Seek And You Shall Find (शोधा म्हणजे सापडेल) राज धुदाट

This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

One of the Best Book... शब्दकोडी सोडवून तुमचे मनोरंजन व्हावे किंवा तुमचा बहुमुल्य वेळ वाया जावा, हा या पुस्तकाचा उद्देश नसून, सजीव व सक्रीय असलेल्या परमेश्वराच्या वचनात तुम्ही दृढ होत जावे हा एकमेव उद्देश आहे . कृपया या पुस्तकाची झेरॉक्स प्रत काढू नका. आपल्या प्रकतक्रीया जरूर कळवा. डॉ सुनील दादा पाटील, संपादक आणि प्रकाशक - कवितासागर प्रकाशन, जयसिंगपूर सुदर्शन, प्लॉट # 16, पद्मावती सोसायटी, नांदणी नाक्याजवळ, बायपास रोड, जयसिंगपूर - 416101, तालुका - शिरोळ, जिल्हा - कोल्हापूर, महाराष्ट्र मोबाईल - 02322 225500, 9975873569, sunildadapatil@gmail.com Dr. Sunil Dada Patil Editor and Publisher of KavitaSagar Publication, Jaysingpur Sudarshan Palace, Plot # 16, Padmavati Society, Near Nandani Naka, Bypass Road, Jaysingpur - 416101, Taluka - Shirol, District - Kolhapur, Maharashtra, India Ph: 02322 225500, 9975873569, sunildadapatil@gmail.com