Seek And You Shall Find (शोधा म्हणजे सापडेल) राज धुदाट

Seek And You Shall Find (शोधा म्हणजे सापडेल) राज धुदाट

This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

One of the Best Book... शब्दकोडी सोडवून तुमचे मनोरंजन व्हावे किंवा तुमचा बहुमुल्य वेळ वाया जावा, हा या पुस्तकाचा उद्देश नसून, सजीव व सक्रीय असलेल्या परमेश्वराच्या वचनात तुम्ही दृढ होत जावे हा एकमेव उद्देश आहे . कृपया या पुस्तकाची झेरॉक्स प्रत काढू नका. आपल्या प्रकतक्रीया जरूर कळवा. डॉ सुनील दादा पाटील, संपादक आणि प्रकाशक - कवितासागर प्रकाशन, जयसिंगपूर सुदर्शन, प्लॉट # 16, पद्मावती सोसायटी, नांदणी नाक्याजवळ, बायपास रोड, जयसिंगपूर - 416101, तालुका - शिरोळ, जिल्हा - कोल्हापूर, महाराष्ट्र मोबाईल - 02322 225500, 9975873569, sunildadapatil@gmail.com Dr. Sunil Dada Patil Editor and Publisher of KavitaSagar Publication, Jaysingpur Sudarshan Palace, Plot # 16, Padmavati Society, Near Nandani Naka, Bypass Road, Jaysingpur - 416101, Taluka - Shirol, District - Kolhapur, Maharashtra, India Ph: 02322 225500, 9975873569, sunildadapatil@gmail.com