Samyuktha Karnataka - Samyukta Karnataka, Kalaburagi ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಲಬುರಗಿ