Jeeti Sako To Jeeti Lo : જીતી શકો તો જીતી લો

Complimentary Offer

  • Pay via readwhere wallet and get upto 40% extra credits on wallet recharge.

Jeeti Sako To Jeeti Lo : જીતી શકો તો જીતી લો

This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

જીવન સંઘર્ષમાં આપણી સામે ડગલે-પગલે પડકારો આવે છે. જે આ પડકારોથી ડરી ગયો અથવા એનાથી હારી ગયો, તે જીવનની દોડમાં ક્યારેય આગળ નથી વધી શકતો. જીવનની દોડ ખૂબ લાંબી હોય છે. એનો સામનો કરવાનું સાહસ એક્ઠું કરવું અને પછી એના પર જીત પ્રાપ્ત કરવામાં જીવનની સાર્થકતા છે. આ પુસ્તક તમને એ જ જીત માટે પ્રેરણાશક્તિ પ્રદાન કરે છે અને કહે છએ - 'જીતી શકો તો જીતી લો!'