அர்த்தமுள்ள வாஸ்து சாஸ்திரம்

Complimentary Offer

  • Pay via readwhere wallet and get upto 40% extra credits on wallet recharge.
அர்த்தமுள்ள வாஸ்து சாஸ்திரம்

அர்த்தமுள்ள வாஸ்து சாஸ்திரம்

  • எல்லா வகையான வீடுகளுக்கும் ஏற்ற வாஸ்து குறிப்புகள்
  • Price : 50.00
  • Prompt Publication
  • Language - Tamil
This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

Preview

வாஸ்து ஜோதிடம் சார்ந்தது என்பார் ஒரு சிலர். வாஸ்து நியுமராலஜியை சார்ந்தது என்பார் ஒரு சிலர். வாஸ்து சாஸ்திரம் என்பது பஞ்சபூதங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்காக கடைபிடிக்கப்படுவது என்பார் ஒரு சிலர். வாஸ்து இந்துக்கள் மட்டுமே பின்பற்றத் தகும் என்பார் ஒரு சாரர். ஆக இதில் எது உண்மை? எது வாஸ்து சாஸ்திரம்? அதை ஏன் பின்பற்ற வேண்டும்? வாஸ்து ஆன்மீகமா? அல்லது மூட நம்பிக்கையா? அல்லது அறிவியலா? என பல கேள்விகள் நம்முள் எழுவது இயற்கை. வாஸ்து என்கிற உன்னதமான விஷயம் பெரும்பாலாரோல் அறியப்படாமலும், பின்பற்றப்படாமலும் இருப்பதற்கு இதுவே காரணம். வாஸ்து சாஸ்திரம் என்பது கட்டுமானத் துறையுடன் தொடர்பு உடையது என்பதனால் இதை தெளிவுப்படுத்துவதும் கட்டுமான நூல்கள் பதிப்பகமான நம்முடைய கடமையாகும். வாஸ்துவின் வரலாறு, வாஸ்து அறிவியலா? வாஸ்துவின் நன்மைகள் என பலவித அரிய விஷயங்கள் இந்நூலில் சொல்லப்பட்டுள்ளன. இந்நூல் நம் கையில் இருக்கும் பொழுது ஒரு தேர்ந்த வாஸ்து நிபுணர் நமக்கு வழிகாட்ட நம்முடனே இருக்கிறார் என்கிற எண்ணம் ஏற்படுகிறது.