சந்தைக்கு புதுசு

Complimentary Offer

  • Pay via readwhere wallet and get upto 40% extra credits on wallet recharge.
சந்தைக்கு புதுசு

சந்தைக்கு புதுசு

  • நாளுக்கு நாள் அறிமுகமாகும் புதுவகை கட்டுமானப் பொருட்கள் மற்றும் சாதங்கள்
  • Price : 30.00
  • Prompt Publication
  • Language - Tamil
This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

Preview

கட்டுமானத்துறையில் அனுதினமும் அறிமுகப்படுத்தப்படும் நவீன கட்டுமானப் பொருட்களையும், உபகரணங்களையும் கட்டுமானத்துறை சார்ந்தோர் அறிந்து கொள்வது மிக முக்கியம். ஆனால், நமக்கு அமைவ குறித்த விரிவான தகவல்கள் உடனே கிடைப்பதில்லை. ஆகவேதான் அக்குறையைப் போக்கும் வண்ணம் பில்டர்ஸ்லைனில் கட்டுமானச் சந்தையில் புதிதாக வந்திருக்கும் புதுவகை நவீன கட்டுமானப் பொருட்கள், ரசாயானங்ள், கருவிகள், சாதனங்கள் ஆகியவற்றை தேடிப்பிடித்து உடனுக்குடன் வாசகர்களுக்கு தெரிவித்து வருகிறோம். சந்தைக்குப் புதுசு என்கிற அந்தப்பகுதியில் வெளிவந்த செய்திகளால் பயனுற்றோர் ஏராளம். எனவேதான் அவற்றைத் தொகுத்து ஒரு புத்தகமாக போடுவது தமிழக கட்டுமானத் துறைக்கு மிகச்சிறந்த பொக்கி~மாக இருக்கும் என்றெண்ணி இப்புத்தகத்தை வெளியிடுகிறோம்.