விடுதலை - தந்தை பெரியார் பிறந்தநாள் மலர்
விடுதலை - தந்தை பெரியார் பிறந்தநாள் மலர்

விடுதலை - தந்தை பெரியார் பிறந்தநாள் மலர்

This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

Preview

1962 முதல் ஒவ்வோராண்டும் பெரியார் பிறந்தநாளையொட்டி, விடுதலை நாளேடு சிறப்பு மலரை வெளியிடுகிறது. பல்வேறு கட்டுரைகள், கவிதைகள், வியத்தகு வரலாற்றுச் செய்திகள் உள்ளிட்டவை நிரம்பிய அறிவுக் கருவூலம்.

Previous Issues