TARKSHEEL
TARKSHEEL

TARKSHEEL

  • ਅੰਕ 4
  • Price : Free
  • TSP
  • Issues 40
  • Language - Punjabi
  • Published bimonthly
This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

ਜੁਲਾਈ- ਅਗਸਤ ਦੇ ਇਸ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼’ ਦਿਨ ’ਤੇ, ਨਛਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਲਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਖੰਡਵਾਦ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋ, ਸੁਲਘਦੇ ਬੋਲ, ਵੰਨਗੀ, ਕੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ , ਵਿਸ਼ੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਿ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋਂਗੇ.

ਇਹ ਤਰਕੀਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਗਜੀਨ ਹੈ.