విఙ్ఞాన దీపిక
విఙ్ఞాన దీపిక

విఙ్ఞాన దీపిక

  • విఙ్ఞాన దీపిక - మే, 2017
  • Price : Free
  • VIGNANA DEEPIKA
  • Language - Telugu
  • Published monthly
This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

Recent Clips

వింతలలోకం, టెక్ చైతన్యం, ఇగ్నైట్ కార్నర్, నాన్నా చెప్పవా, ఖర్చులేదు మిత్రమా, ఈ నెల ప్రయోగం, ఈ నెల ప్రాజెక్టు . . ఇంకా మరెన్నో

పాఠశాల స్థాయి విద్యార్ధినీ విద్యార్ధులకోసం చక్కని సైన్సు వ్యాసాలు, సైన్సు సంగతులు, వింతలు విశేషాలతో పాటు, పోటీ పరీక్షలకు, నేషనల్ ఒలింపియాడ్స్ కు అవసరం అయిన అంశాలు, ఇంకా 8, 9, 10 తరగతుల విద్యార్ధులకు ఉపయుక్తమయ్యే చక్కని ప్రాజెక్టులు, ప్రయోగాలు, ప్రశ్నలనిధి, బిట్ బ్యాంక్ మరెన్నో . . .