KavitaSagar International Media Group, Jaysingpur - Maharashtra Book of Records (महाराष्ट्र बुक ऑफ रेकॉर्डस्) - मुख्य संपादक: डॉ. सुनील दादा पाटील