MANAM TELUGU DAILY - Warangal/Janagam/jayasankar/Mahaboobabad