Samyuktha Karnataka - Samyukta Karnataka Davanagere ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಾವಣಗೆರೆ