APPAKKUNJUNGALUTE AAKASAYATHRA

Complimentary Offer

  • Pay via readwhere wallet and get upto 40% extra credits on wallet recharge.
APPAKKUNJUNGALUTE AAKASAYATHRA

APPAKKUNJUNGALUTE AAKASAYATHRA

  • Mon Jan 25, 2021
  • Price : 60.00
  • Green Books
  • Language - Malayalam
This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

Preview

Book by EMIL MADHAVI മരവും പുഴയും ആകാശവും മണ്ണും അന്യമാകുന്ന വർത്തമാനകാലം. അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കാൻ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടു ലഘു നാടകങ്ങൾ. പുഴമരവും അപ്പക്കൂട്ടങ്ങളും ഈ കൃതിയിൽ ഒന്നു ചേരുന്നു