Cheekripotum Mattinglishum

Complimentary Offer

  • Pay via readwhere wallet and get upto 40% extra credits on wallet recharge.
Cheekripotum Mattinglishum

Cheekripotum Mattinglishum

  • Sat Mar 13, 2021
  • Price : 94.00
  • Green Books
  • Language - Malayalam
This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

Preview

A dictionary by, Dr. K.V. Menon Ilamakkara , അക്ഷരമാലാക്രമത്തില്‍ ഒരുക്കിയ പ്രാദേശികപദനിഘണ്ടു. നടോടി വിജ്ഞാനീയ ശേഖരത്തിന് ഒരു പദകോശം. മലയാളപദങ്ങളും അവയുടെ അര്‍ത്ഥങ്ങളും ശൈലികളും ചൊല്ലുകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന നാടന്‍പദപ്രയോഗകോശനിഘണ്ടു.