Nalla Rakshithavayirikkan

Complimentary Offer

  • Pay via readwhere wallet and get upto 40% extra credits on wallet recharge.
Nalla Rakshithavayirikkan

Nalla Rakshithavayirikkan

  • Tue Oct 29, 2019
  • Price : 79.00
  • Green Books
  • Language - Malayalam
This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

Preview

കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുവാൻ അച്ഛനമ്മമാർ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് സോദാഹരണം വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകം. പുതിയ തലമുറയിലെ രക്ഷിതാക്കളെ ഉത്കണ്ഠാകുലരാക്കുന്ന അനേകം പ്രശനങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും ഈ കൃതിയിൽ നിർദേശിക്കുന്നുണ്ട്. മനസികാരോഗമുള്ള ഒരു തലമുറയെ ഒരുക്കിയെടുക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഈ പുസ്തകം വെളിച്ചമാകുന്നു.