Niranilavu

Complimentary Offer

  • Pay via readwhere wallet and get upto 40% extra credits on wallet recharge.
Niranilavu

Niranilavu

  • Mon Oct 12, 2020
  • Price : 150.00
  • Green Books
  • Language - Malayalam
This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

Preview

Book by Balendu കവിയുടെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണ നിപുണതയും നർമജഞതയും ഈ ശ്ലോകങ്ങളെ ഹൃദ്യമാക്കുന്നു . ഹാസ്യാനുകരണ രചനയിലാണ് ഈ വൈഭവം ഏറ്റവും തിളങ്ങിക്കാണുന്നത് ഏതു വിദ്വാനെയും വിദഗ്ധനെയും കുഴക്കിലാക്കാൻ പോന്ന ഈ 'ഏകലോചനം ' അനായാസ ലാഘവത്തോടെ ബാലേന്ദു അവതരിപ്പിക്കുന്നു . എൻ കെ ദേശം ചില പാരഡികൾ കണ്ട് , മൂലരചനകളെക്കാൾ മികച്ചത് എന്നൊരു മതിപ്പ് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് . പല പാരഡികൾ ഒരു ദർശനമുള്ളതായി അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു . വരുമാനം കുറഞ്ഞ ഒരു ബോംബെ മലയാളി വീട്ടമ്മയുടെ മിഴിവുള്ള ചിത്രം നഗര സംഗീത ത്തിൽ കൂടി തിരിഞ്ഞു കിട്ടുന്നു . ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചെറുതുരുത്തി