అంతుబట్టని ప్రేమ కథ - Antubattani Prema Kadha

Complimentary Offer

  • Pay via readwhere wallet and get upto 40% extra credits on wallet recharge.
అంతుబట్టని ప్రేమ కథ - Antubattani Prema Kadha

అంతుబట్టని ప్రేమ కథ - Antubattani Prema Kadha

  • అంతుబట్టని ప్రేమ కథ - Antubattani Prema Kadha
  • Price : 120.00
  • Model Publications
  • Language - Telugu
This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

Preview

ప్రేమంటే ఒక వస్తువుకాదు అధికారంతో సొంతం చేసుకోవడానికి... ప్రేమంటే ఒక్కరి నిర్ణయంకాదు... అహంభావంతో వ్యవహరించడానికి.... ప్రేమంటే ఆర్ద్రత, కరుణ, ఆర్తి... వీటికోసం శరణు వేడటమే ప్రేమికుల లక్ష్యం కావాలి... ప్రేమించిన మనిషిని చూడగానే మనసు విరబూసిన తంగేడు పూలవనం కావాలి... ప్రేమించిన మనిషి మాట వినగానే తుషార బిందువులతో పొగడ పూలు జలజలా రాలినట్లుండాలి... ప్రేమించిన మనిషికి అపాయం వస్తే ఆనందంగా నీ జీవితాన్ని త్యాగం చేయగలగాలి..