அடுக்கு மாடியில் வசிப்போர் கவனத்திற்கு.....

Complimentary Offer

  • Pay via readwhere wallet and get upto 40% extra credits on wallet recharge.
அடுக்கு மாடியில் வசிப்போர் கவனத்திற்கு.....

அடுக்கு மாடியில் வசிப்போர் கவனத்திற்கு.....

  • அடுக்கு மாடியில் வசிப்போர் கவனத்திற்கு.....
  • Price : 60.00
  • Prompt Publication
  • Language - Tamil
This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

Preview

ஃபிளாட்டுகளில் வசிப்பது இனிமையானதா? பாதுகாப்பானதா? என்று யோசிப்பவர்கள் அடுக்கு மாடி வாழ்க்கைக்கு தயங்குகிறார்கள். யோசிக்காமல் ஃப்ளாட்டுகளில் குடிபுகுந்தவர்கள் இது நமக்கு உகந்ததுதானா? என்று குழம்புகிறார்கள். எனவேதான். இருசாரர்களும் ஃப்ளாட் வாழ்க்கையை இனிமையாக அமைத்துக் கொள்வது குறித்த பல ஆலோசனைகள் இந்நூலில் ஆழமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஃப்ளாட்டைத் தேர்ந்தெடுப்பதிலிருந்து, அக்கம் பக்கத்தினர் எப்படி இருக்க வேண்டும்? தனியாக இருக்கும் போது நமக்கு பாதுகாப்பு எது? திருட்டு பயத்தைப் போக்குவது எப்படி? தீ விபத்துகளில் இருந்து நம்மைக் காத்துக் கொள்வது எப்படி? என நம்முடைய நண்பனைப் போலவே இந்நூல் நமக்கு பல்வேறு விஷயங்களை சொல்லித்தருகிறது.