ஆர்க்கிடெக்சர் அதிசயங்கள் - பாகம் - 2

Complimentary Offer

  • Pay via readwhere wallet and get upto 40% extra credits on wallet recharge.
ஆர்க்கிடெக்சர் அதிசயங்கள் - பாகம் - 2

ஆர்க்கிடெக்சர் அதிசயங்கள் - பாகம் - 2

  • கி.பி. இரண்டாயிரத்திற்குப் பின் கட்டப்பட்டவை
  • Price : 40.00
  • Prompt Publication
  • Language - Tamil
This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

Preview

இந்நூலின் ஆசிரியர் திரு.பா. சுப்ரமண்யம் அவர்கள் ஆர்க்கிடெக்சர் அதிசயங்கள் என்னும் உலகப் புகழ்பெற்ற கட்டுமானங்களின் பின்னணியையும், ஆர்க்கிடெக்சரையும் விளக்கும் தொடரின் சில பகுதிகள் (கி.பி. இரண்டாயிரத்திற்குப் பிறகு கட்டப்பட்டவை) தற்போது இப்புத்தகமாக தொகுத்து வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.