ஆல் இன் ஆல் 1001 வீட்டுக் குறிப்புகள்

Complimentary Offer

  • Pay via readwhere wallet and get upto 40% extra credits on wallet recharge.
ஆல் இன் ஆல் 1001 வீட்டுக் குறிப்புகள்

ஆல் இன் ஆல் 1001 வீட்டுக் குறிப்புகள்

  • ஆல் இன் ஆல் 1001 வீட்டுக் குறிப்புகள்
  • Price : 40.00
  • Prompt Publication
  • Language - Tamil
This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

Preview

  'ஆல்இன்ஆல் 1001 வீட்டுக்குறிப்புகள்' என்கிற இந்நூல், முழுக்க முழுக்க இல்லத்தரசிகளுக்கு உரித்தானது என்று கருதிவிட முடியாது. ஏனெனில், இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் விஷயங்கள் அரிதானது, அபூர்வமானது மற்றுமு; பொதுவானது. மின்சாதனங்கள், பாத்திரங்கள், ஆடை, அண்கலன்கள், உடமைகள் ஆகியவற்றோடு உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும், சுகாதாரத்திற்கும் வழிகாட்டக்கூடிய விஷயங்கள் இதில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. வீட்டுக்குறிப்புகள் என்கிற பெயரில் எத்தனையோ புத்தகங்கள் வருகின்றன. அவற்றும் பெரும்பாலும் சொன்ன வி~யங்களையே சொல்லி அல்லது நமக்கு நன்கு தெரிந்த வி~யங்களையே சொல்லி ஒரு கலவைத் தொகுப்பாக உருவாக்கப்பட்டு மட்டகரமான தாளில் வெளியிடப்பட்டு, நம்மை எரிச்சலூட்டுகின்றது. எனவேதான், இல்லத்தரசிகள் மற்றும் எல்லாத் தரப்பினருக்கும் ஏற்ற, பயனுள்ள பல்வேறு வகையான வீட்டுக் குறிப்புகளை, சுகாதாரம், மருத்துவம், அழகு, சமையல், பொது, வீட்டுக் குறிப்புகளைப் புத்தகமாக வெளியிட்டு உங்கள் கையில் தவழவிட்டிருக்கிறோம். இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் மொத்தக்குறிப்புகளில் ஒருசில நூறு குறிப்புகளை உங்களது அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தத் துவங்கினால் கூட, உங்கள் இல்லம் சிறக்கும். உங்கள் ஆரோக்கியம் சிறக்கும் என்பது உறுதி.