வியக்க வைக்கும் வெளிநாட்டு கட்டுமானங்கள்

Complimentary Offer

  • Pay via readwhere wallet and get upto 40% extra credits on wallet recharge.
வியக்க வைக்கும் வெளிநாட்டு கட்டுமானங்கள்

வியக்க வைக்கும் வெளிநாட்டு கட்டுமானங்கள்

  • உலகில் உள்ள வினோதமான கட்டுமானங்களின் தொகுப்பு
  • Price : 50.00
  • Prompt Publication
  • Language - Tamil
This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

Preview

இந்நூலின் ஆசிரியர் திரு. பா. சுப்ரமண்யம் அவர்கள் உலக புகழ்பெற்ற நவீன கட்டுமானங்களின் வடிவமைப்பையும், தொழிற்நுட்பத்தையும் அவ்வப்போது எழுதி வருகிறார். காண்பதற்கு கண்ணைக் கவரும் வெளிநாட்டு நவீன கட்டுமானங்களை தொகுத்து வியக்க வைக்கும் வெளிநாட்டு கட்டுமானங்கள் என்ற புத்தகமாக தற்போது வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.