வீட்டுக்கடன் வேண்டுமா?

Complimentary Offer

  • Pay via readwhere wallet and get upto 40% extra credits on wallet recharge.
வீட்டுக்கடன் வேண்டுமா?

வீட்டுக்கடன் வேண்டுமா?

  • வீட்டுக்கடன் தொடர்பான ஐயங்களும் தீர்வுகளும்
  • Price : 30.00
  • Prompt Publication
  • Language - Tamil
This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

Preview

தனி வீட்டைக் கட்டி குடிபுகுந்தாலும் சரி, ஃப்ளாட்டுகளை வாங்கினாலும் சரி யாருமே பணத்தை வைத்துக் கொண்டு வீ வாங்கவதில்லை. கடன்தான் அனைவரின் கனவையும் நினைவாக்கும் அரிய தூண்டுகோலாக விளங்குகிறது. வீட்டுக்கடன்கள் கொடுக்குமு; தனியார் மற்றும் அரசு வங்கிகள் பல தோன்றிவிட்டன. ஆனால், வீட்டுக்கடன் பெறுவதற்குரிய வங்கிகளைத் தேர்ந்தெடுத்தல் மற்றும் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டிய வி~யங்கள் என்பதை அறியாதோர் பலர் உள்ளனர். அதற்காகத்தான் இந்த நூல். வீட்டுக்கடன் வேண்டுமா? என்கிற இந்நூலில் வீட்டுக்கடன் பெற வங்கிகளை எவ்வாறு அணுகுவது? வீட்டுக்கடன் லாபாமா? அரசு பணியாளர் வீட்டுக்கடன் வாங்குவது எப்படி? கூடுதல் வீட்டுக்கடன் பெற வழி என்ன? சுலபமாக வீட்டுக்கடனை அடைப்பது எப்படி? கணவன் மனைவி கூட்டாக வீட்டுக்கடன் பெற முடியுமா? வங்கி கடன் நிலுவையில் உள்ள வீட்டை வாங்கும் போது என்ன செய்ய வேண்டும்? வீட்டுக்கடனை சீக்கிரம் கட்டி முடித்தல் நல்லதா? போன்ற ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட கேள்விகளுக்கு விளக்கமாக பதிலளித்து உள்ளார் இந்நூலாசிரியர் திரு. ரவீந்திரநாத். அனேகமாக எல்லோர் மனதிலும் இருக்கக் கூடிய வீட்டுக்கடன் பற்றிய ஐயங்களுக் இந்த நூல் தீர்வாக இருக்கும்.