100 நவீன கட்டிட பொருட்கள் மற்றும் முகவரிகள்

Complimentary Offer

  • Pay via readwhere wallet and get upto 40% extra credits on wallet recharge.
100 நவீன கட்டிட பொருட்கள் மற்றும் முகவரிகள்

100 நவீன கட்டிட பொருட்கள் மற்றும் முகவரிகள்

  • 100 நவீன கட்டிட பொருட்கள் மற்றும் முகவரிகள்
  • Price : 50.00
  • Prompt Publication
  • Language - Tamil
This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

Preview

நீங்கள் கட்டுமானத்துறையைச் சார்ந்தவராக இருந்தாலும் சரி, பொதுமக்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது சிவில் பயிலுல் மாணவராக இருந்தாலும் சரி, ஷ100 நவீன கட்டிடப் பொருட்கள் மற்றும் முகவரிகள் என்கிற இந்த நூல் உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். தரை கட்டுமானப் பொருட்கள், கூரை கட்டுமானப் பொருட்கள், நவீன தொழிற்நுட்பத்திற்கு உதவும் அயல் நாட்டுப் பொருட்கள், வால்பட்டி, பெயிண்ட், வேதியியல், நீர்க்கசிவுப் பொருட்கள், சுவர் கட்டுமானத்திற்கு உதவும் நவீன பிளர்ககுகளட, ரிக்குகள், பேனல்கள், மின்சாதனம் மற்றும் மின்னணுவியல் பொருட்கள், சோலார் பொருட்கள், பாதுகாப்பு சாதனங்கள் போன்றவற்றைத் தொகுத்து அவற்றின் பல்வேறு தன்மைகளும், குணாதிசயங்களும் இந்நூலில் வரிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், இவற்றை தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்களின் முகவரி. தொiபேசி கைபேசி எண்கள், இணையதளம் விவரம் போன்றவையும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதால் வாசகர்களுக்கு இது ஒரு கட்டிடத்துறைப் பொக்கிஷம் என்றே சொல்லலாம்.