கிருஷ்ணன் - குறும்புக்கார வெண்ணெய்த் திருடன்
கிருஷ்ணன் - குறும்புக்கார வெண்ணெய்த் திருடன்

கிருஷ்ணன் - குறும்புக்கார வெண்ணெய்த் திருடன்

  • கிருஷ்ணன் - குறும்புக்கார வெண்ணெய்த் திருடன்
  • Price : Free
  • A TO Z INDIA
  • Language - Tamil
This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு, கிருஷ்ணன் என்ற சிறுவன் வாழ்ந்து வந்தான். அவன் பசுக்களைக் கவனித்துக் கொண்டு, பல வேலைகளைச் செய்தான்.

அவனுக்கும் வேடிக்கையாக இருப்பது பிடித்திருந்தது. ஆனால் சில சமயங்களில் வேடிக்கையாக இருப்பது அவனுக்கு சிக்கலில் முடிந்தது...