மாயாஜால நூடுல்ஸ்
மாயாஜால நூடுல்ஸ்

மாயாஜால நூடுல்ஸ்

  • மாயாஜால நூடுல்ஸ்
  • Price : Free
  • A TO Z INDIA
  • Language - Tamil
This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

கிழக்கில், காலையொளியின் முதல் கதிர்கள் எழுவதற்கு முன்பு, சிறுவன் ஒருவன் இருளில் எழுந்தான். “நான் இன்று மலையின் மேல் ஏறமாட்டேன்” என்று கெஞ்சினான். அவன் கண்களில் தூக்கம் தெரிந்தது. "நாம் இராமன் நூடுல்ஸ் கடையில் சாப்பிட உச்சிக்குச் செல்கிறோம்," என்று அவனது தந்தை கூறினார்....