Samartha Manthan E-magazine
Samartha Manthan E-magazine

Samartha Manthan E-magazine

This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

Recent Clips

* ई-कचरा, पर्यावरण आणि नॅनो-टेक्नॉलॉजी * भविष्याचा वेध घेणारा आय.पी.अॅटर्नी * संगीतातील सुरेल नाव - अशोक पत्की

Samartha Manthan is a Bi-Monthly Magazine