Smart Udyojak
Smart Udyojak

Smart Udyojak

This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

Preview

● संवाद कौशल्य : व्यावसायिक गरज
● 'समाजकेंद्रित अर्थव्यवस्था' - शेतीची मूळ समस्या
● तुमच्या आजूबाजूची माणसं ही तुमच्यापेक्षा मोठी आहेत का?
● उधारी : धंद्याला तारक आणि मारकही
● कोरोना क(ह)र
● शिक्षण : स्वावलंबनाचे की स्वावलंबनाने?
आणि बरंच काही....

 

Smart Udyojak is a Marathi business magazine. It publishes every month.