Daily Public Punch - (दैनिक - पब्लिक पंच) - संपादक: मदन गावडे
Daily Public Punch - (दैनिक - पब्लिक पंच) - संपादक: मदन गावडे

Daily Public Punch - (दैनिक - पब्लिक पंच) - संपादक: मदन गावडे

This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

Daily Public Punch - (दैनिक - पब्लिक पंच) - संपादक: मदन गावडे - May 05, 2017

Daily Public Punch - (दैनिक - पब्लिक पंच) - संपादक: मदन गावडे. संपादक आणि संस्थापक मदन महादेव गावडे संचलित सर्वसामान्यांचा आवाज व शिरोळ - कोल्हापूर परिसरातील एक जागरूक दैनिक म्हणजे - दैनिक पब्लिक पंच